கஸ்டர்ட் ஆப்பிளை உட்கொள்வதால் ஏற்படும் அற்புதமான நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

உங்கள் மனநிலையை அதிகரிக்கிறது

கண் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மைகள்

உயர் இரத்த அழுத்தத்தை தடுக்கிறது

நல்ல செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஆதரிக்கிறது

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்க முடியும்