சணல் விதைகளின் அற்புதமான நன்மைகள்

மூளையைப் பாதுகாக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது.

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.

தோல் நிலைகளை மேம்படுத்துகிறது.

முடக்கு வாதத்தை போக்குகிறது.

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது