அயோடின் கலந்த உப்பின் அற்புதமான நன்மைகள்

Jul 14, 2023

Mona Pachake

தைராய்டு செயல்பாட்டை அதிகரிக்கிறது

எடையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும்.

ஆரோக்கியமான கர்ப்பத்தை ஆதரிக்கிறது

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் உடலில் இருந்து நச்சுகளை நீக்குகிறது மற்றும் பாக்டீரியாவை தடுக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

உங்களை நீரேற்றமாக வைத்திருக்கிறது