மாதுளை தோலின் அற்புத நன்மைகள்

Jan 07, 2023

Mona Pachake

சில தோல் நிலைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க உதவுகிறது

நாள்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்கிறது

செவித்திறன் இழப்பிலிருந்து பாதுகாக்கிறது

மூளை செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

புற்றுநோயை எதிர்க்கும் தன்மை கொண்டது

பல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன