கீரை இலைகளின் அற்புதமான நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

இரத்த சர்க்கரையை குறைக்கிறது

நல்ல எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

உங்கள் கண்களுக்கு நல்லது

உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

உங்கள் உடலை ரிலாக்ஸ்டாக வைத்திருக்கும்