புளியின் அற்புதமான நன்மைகள்

புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கிறது

திசு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

பெப்டிக் அல்சர் வராமல் தடுக்கிறது

நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்துவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்