தைம்… அற்புதமான நன்மைகள்

தைம்… அற்புதமான நன்மைகள்

முகப்பருவுக்கு எதிராக போராடுகிறது

தைம்… அற்புதமான நன்மைகள்

இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

தைம்… அற்புதமான நன்மைகள்

 இருமல் போக்க உதவுகிறது

தைம்… அற்புதமான நன்மைகள்

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

தைம்… அற்புதமான நன்மைகள்

மனநிலையை அதிகரிக்கிறது

தைம்… அற்புதமான நன்மைகள்

பாக்டீரியா தொற்றுகளை தடுக்கிறது

தைம்… அற்புதமான நன்மைகள்

சில நோய்த்தொற்றுகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க உதவுகிறது