தர்பூசணியின் அற்புதமான நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

தசை வலியை குறைக்கிறது

சிறுநீரக கோளாறுகளை குறைக்கிறது

உங்கள் உடலை ஹைட்ரேட் செய்கிறது

புற்றுநோயைத் தடுக்க உதவுகிறது

ஆஸ்துமாவை தடுக்க உதவுகிறது

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

உங்கள் இதயத்திற்கு நல்லது