செர்ரி தக்காளியின் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

மாரடைப்பை தடுக்கிறது

பக்கவாதத்தை தடுக்கிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தைத் தடுக்கிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த அழுத்தத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

தோல் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது