எள் எண்ணெயின் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும்

நீரிழிவு நோயைத் தடுக்கிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

முடி ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

தோல் பராமரிப்புக்கு சிறந்தது