எலுமிச்சை புல்லின் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

பதட்டத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது.

கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறது.

தொற்றுநோயைத் தடுக்கிறது.

வாய் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது.

எந்த வலியிலிருந்தும் விடுபடுகிறது.

இரத்த சிவப்பணு அளவை அதிகரிக்கிறது.

வீக்கத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது.