தர்பூசணி விதைகளின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

முடிகளை வலுப்படுத்த உதவுகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறது

நரம்பு மண்டலத்தை மேம்படுத்துகிறது

 கருவுறுதலை மேம்படுத்துகிறது