சீமை சுரைக்காய் - அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

நீரிழிவு நோயை தடுக்கிறது

கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

ஆரோக்கியமான செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது