தினமும் தேன் சாப்பிடுவதற்கான அற்புதமான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

தேனில் முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன.

நீரிழிவு மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது.

புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

ஆஸ்துமா மற்றும் சளி ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

காயம் குணப்படுத்த உதவுகிறது.

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

மேலும் அறிய