ஆம்லா சாறு மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நோயெதிர்ப்பு செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

ஆரோக்கியமான செரிமானத்தை ஆதரிக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கலாம்

கண் பார்வையை மேம்படுத்துகிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது