பாதாமி பழம் உங்களுக்கு நல்லதா?

Dec 16, 2022

Mona Pachake

மிகவும் சத்தான மற்றும் குறைந்த கலோரி

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் அதிகம்

கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

குடல் ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது

பொட்டாசியம் அதிகம்

உங்கள் உடலை ஹைட்ரேட் செய்கிறது