அவுரிநெல்லிகள் உண்மையில் ஆரோக்கியமானதா?

Apr 29, 2023

Mona Pachake

இது இதய நோய் அபாயங்களைக் குறைக்கிறது.

வளர்சிதை மாற்றத்தை பலப்படுத்துகிறது

சுருக்கங்களை குறைத்து இளமையாக வைத்திருக்கும்

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

நினைவகம் மற்றும் மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

மனச்சோர்வை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

எலும்புகளை வலுப்படுத்த உதவுகிறது