வெள்ளரிகள் ஆரோக்கியமானதா?

Dec 19, 2022

Mona Pachake

உங்கள் உடலை ஹைட்ரேட் செய்கிறது

இரத்த அழுத்தத்தைச் சீராக்கும்

செரிமானத்திற்கு நல்லது

இரத்த சர்க்கரையை குறைக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவும்

உங்கள் சருமத்தை ஆரோக்கியமாக்குகிறது

கண் எரிச்சலை தணிக்கும்