காளான்கள் உங்களுக்கு ஆரோக்கியமானதா?

இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

குடல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது