பருப்பு வகைகள் தினமும் உட்கொள்ளும் போது ஆரோக்கியமானதா?

Author - Mona Pachake

ஊட்டத்தின் சிறந்த ஆதாரம்

பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவலாம்

உடலுக்கு டானிக்காக வேலை செய்யலாம்

இதயத்திற்கு நல்லது

இரத்த சர்க்கரையை குறைக்க உதவலாம்

நாள்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்

புற்றுநோயின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும்

மேலும் அறிய