பீட்ரூட் உட்கொள்வதால் ஏதேனும் பக்க விளைவுகள் உண்டா?

Author - Mona Pachake

சிறுநீரக கற்கள் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது

அனாபிலாக்ஸிஸ் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள்

உங்கள் மலத்தின் நிறத்தில் மாற்றங்கள்

வயிற்று வலி

கர்ப்ப காலத்தில் பாதுகாப்பானது அல்ல

கல்லீரலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்

கால்சியம் குறைபாட்டை ஏற்படுத்தலாம்

மேலும் அறிய