இரவு உணவில் இந்த உணவுகளை தவிர்க்கவும்

Author - Mona Pachake

கொழுப்பு நிறைந்த உணவு.

ஆழமாக வறுத்த உணவு.

மாவுச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்

காரமான உணவுகள்.

இனிப்புகள்.

கார்போஹைட்ரேட்டுகள்.

மது.