மஞ்சளின் ஆயுர்வேத பயன்கள்

Author - Mona Pachake

இது நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளுடன் வருகிறது

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது

மஞ்சள் உடலின் ஆக்ஸிஜனேற்ற திறனை அதிகரிக்கிறது

புற்று நோய் எதிர்ப்பு தன்மை கொண்டது

மூட்டுகளுக்கு நல்லது

வலியைக் குறைக்கிறது

இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

மேலும் அறிய