நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

வேம்பு

துளசி இலைகள்

கிலோய் அல்லது குடுச்சி

ஹரித்ரா/மஞ்சள் செடி

குட்மார்

தருஹரித்ரா/இந்திய பார்பெர்ரி

குகுலு

மேலும் அறிய