வைட்டமின் குறைபாடுகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

அஸ்வகந்தா

சதாவரி

பிராமி

திரிபலா

குடுச்சி

அமலாகி

ஹரிடகி

மேலும் அறிய