தேங்காயின் ஆயுர்வேத குணங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் கல்லீரலை பலப்படுத்துகிறது

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் உடலில் நீரேற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது

எடை அதிகரிப்பை கட்டுப்படுத்துகிறது

செரிமானத்திற்கு நல்லது

மேலும் அறிய