வெந்தய விதைகளை உணவில் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்துகிறது

செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது

இரத்த சர்க்கரை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது

இருதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது