பதப்படுத்தப்பட்ட சர்க்கரையைத் தவிர்ப்பதன் நன்மைகள்

Jan 31, 2023

Mona Pachake

உங்கள் இரத்த சர்க்கரையை சீராக்க உதவுகிறது.

எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது.

உங்கள் வாய் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

கல்லீரல் நோய்க்கான உங்கள் ஆபத்தை குறைக்கிறது.

உங்கள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகிறது.

முகப்பருவை குறைக்கிறது மற்றும் தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

உங்கள் மனச்சோர்வு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.