உங்கள் உடலுக்கு கால்சியத்தின் நன்மைகள்

Dec 29, 2022

Mona Pachake

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.

தசை சுருக்கங்களை சீராக்க உதவுகிறது.

எடையை பராமரிக்க உதவுகிறது.

பற்களை வலுவாக்கும்.

உடலின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டு செல்கிறது

மாதவிடாயின் போது வலியைக் குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.