சர்க்காடியன் உணவின் நன்மைகள்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

Apr 19, 2023

Mona Pachake

ஒரு சர்க்காடியன் உணவு முறையைப் பின்பற்றுவது நிலையான உணவுப் பழக்கத்தை உறுதி செய்கிறது. இயற்கையான தூக்கம் ஹார்மோன் மற்றும் செரிமான செயல்பாட்டை மேம்படுத்த உதவுகிறது. அபாயத்தைக் குறைக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

 எடை இழப்பு முயற்சிகளை மேம்படுத்துவதோடு பசியின்மை ஹார்மோன்களைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

சிறந்த தூக்கம்: உங்கள் உடலின் இயற்கையான கடிகாரத்துடன் உங்கள் உணவு முறைகளை சீரமைப்பது தூக்கத்தின் தரத்தையும் கால அளவையும் மேம்படுத்தலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

வீக்கத்தைக் குறைத்தல்: வீக்கத்தின் அளவைக் குறைக்கவும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

பகலில் சாப்பிடுவது மற்றும் இரவு உணவைத் தவிர்ப்பது இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

சர்க்காடியன் உணவைப் பின்பற்றுவது நாள் முழுவதும் ஆற்றல் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது