சியா விதைகளை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

பல்வேறு சத்துக்கள் நிறைந்தது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய