கிராம்புகளை தினமும் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் அதிகம்.

புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும்.

பாக்டீரியாவைக் கொல்லக் கூடியது.

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்.

இரத்த சர்க்கரையை சீராக்க உதவலாம்.

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்.

வயிற்றுப் புண்களைக் குறைக்கலாம்.