தேங்காய் சர்க்கரையை உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இது ஒரு இயற்கை இனிப்பு

நிறைய சத்துக்கள் நிறைந்தது

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

இன்சுலின் உள்ளது

இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறது

எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது

மேலும் அறிய