அதிகாலையில் நெய் உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது.

வைட்டமின்கள் ஏ, டி, ஈ மற்றும் கே போன்ற கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்களின் நல்ல மூலமாக நெய் உள்ளது.

ஊட்டச்சத்துக்களை சிறந்த முறையில் உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகிறது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது.

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

ஆற்றல் நிலைகளை அதிகரிக்கிறது.

மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.