கோடையில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் ஆற்றல் அளவை அதிகரிக்கிறது

இது மூளைத்திறனை மேம்படுத்த உதவும்

ஐஸ்கிரீமில் உள்ள கால்சியம் நன்மை பயக்கும்

வலியைத் தணிக்கும்

ஐஸ்கிரீமில் நன்மை பயக்கும் பொருட்கள் உள்ளன

உங்கள் மூளைத்திறனை அதிகரிக்கிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கலாம்

மேலும் அறிய