மக்கானாவை பாலுடன் சேர்த்து சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சத்துக்கள் நிறைந்தது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

ஆரோக்கியமான செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

எடை நிர்வாகத்தை ஊக்குவிக்கிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை நிர்வகிக்கிறது

மேலும் அறிய