முருங்கை இலைகளை உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நீரிழிவு அறிகுறிகளைக் குறைக்கவும்

ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இருதய அமைப்பைப் பாதுகாக்கிறது

கல்லீரலைப் பாதுகாக்கிறது

காயத்தை ஆற்றும்

ஹார்மோனை சமநிலைப்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய