சோயா துண்டுகளை உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது.

மெனோபாஸ் அறிகுறிகளை எளிதாக்குகிறது.

பெண்களில் ஹார்மோன் சமநிலையை பராமரிக்கிறது.

செரிமான அமைப்பை மேம்படுத்துகிறது.

அழற்சி நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

இரத்த சர்க்கரை அளவை பராமரிக்கிறது.

மேலும் அறிய