உணவுக்கு முன் இனிப்பு சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஒட்டுமொத்த உணவு திருப்தியை அதிகரிக்கிறது

உணவுக் கோளாறு உள்ளவர்களுக்கு உண்ணும் உந்துதலை அதிகரிக்கிறது

சில உணவுகளை உண்ணும் பயத்தை குறைக்கவும்

பசியைத் தூண்டும்

உணவின் குற்ற உணர்வைக் குறைக்கிறது

பசி மற்றும் முழுமை குறிப்புகளை வழிநடத்துகிறது

உண்ணும் கோளாறு மீட்சியில் தீவிர பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது

மேலும் அறிய