தினமும் தர்பூசணி சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உங்களை நீரேற்றமாக வைத்திருக்கும்

இரத்த சர்க்கரை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

கார்டியோவாஸ்குலர் நோய்களைத் தடுக்க உதவுகிறது

ஆஸ்துமாவின் தீவிரத்தை குறைக்கிறது

பல் பிரச்சனைகளை குறைக்கிறது

நரம்பு செயல்பாட்டிற்கு நல்லது

மேலும் அறிய