இரவு உணவிற்கு மியூஸ்லி சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நார்ச்சத்து மற்றும் ப்ரீபயாடிக்குகளின் சிறந்த ஆதாரம்.

தாவர அடிப்படையிலான, புரதத்தின் நிலையான ஆதாரம்.

மியூஸ்லி உங்களை நிரப்புகிறார் மற்றும் எடை இழப்புக்கு உதவ முடியும்.

ஒமேகா-3 உட்பட ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளை வழங்குகிறது.

சர்க்கரை குறைவாக உள்ளது, ஆனால் இன்னும் சுவையாக இருக்கும்.

உங்களுக்கு ஆற்றல் ஊக்கத்தை அளிக்கிறது.

இதயம் மற்றும் அறிவாற்றல்/மூளை ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.