பனீர் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

குறிப்பாக சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு பன்னீர் புரதத்தின் நல்ல மூலமாகும்.

எடை இழப்புக்கு நல்லது.

தசையை உருவாக்க உதவுகிறது.

இரத்த சர்க்கரையை நிர்வகிக்க உதவுகிறது.

எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு நல்லது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது.

மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.