செரிமானத்திற்கு பப்பாளி சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சுவையானது மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தது

சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்ற விளைவுகளைக் கொண்டுள்ளது

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்

வயிற்று உப்புசத்தை குறைக்கிறது

செரிமானத்தை மேம்படுத்தலாம்

தோல் பாதிப்புக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது

மேலும் அறிய