இளநீர் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இயற்கையாகவே ஹைட்ரேட் செய்கிறது

வயிற்று பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறது

எலக்ட்ரோலைட்டுகளை மீட்டெடுக்கிறது

குடல் இயக்கங்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது

சிறுநீரக கற்களை தடுக்கிறது

ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது