தினமும் வால்நட் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஒமேகா-3களின் சூப்பர் தாவர ஆதாரம்

ஆன்டிஆக்ஸிடண்ட்கள் நிறைந்துள்ளன

ஆரோக்கியமான குடலை ஊக்குவிக்கிறது

சில புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

எடை நிர்வாகத்தை ஆதரிக்கிறது

டைப் 2 நீரிழிவுக்கான உங்கள் ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் குறைக்கவும் உதவுகிறது

இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுகிறது