Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

தொடர்ந்து வால்நட் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Oct 10, 2022

Mona Pachake

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்தது

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

ஆரோக்கியமான குடலை ஊக்குவிக்கிறது

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

சில புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

எடை கட்டுப்பாட்டை ஆதரிக்கிறது

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

வகை 2 நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது