பெருஞ்சீரகத்தின் நன்மைகள்

Jan 09, 2023

Mona Pachake

சக்திவாய்ந்த தாவர கலவைகள் உள்ளன

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மைகள்

புற்றுநோயை எதிர்க்கும் தன்மை கொண்டது

பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன

வாய் துர்நாற்றத்தை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க உதவுகிறது

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது