சாக்லேட் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

Apr 17, 2023

Mona Pachake

இந்த இனிப்பு சாக்லேட்டி பேக்கேஜ்களில் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் உள்ளன.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

கொக்கோ பீன்ஸில் இரும்பு, பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், துத்தநாகம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்கள் மற்றும் சில வைட்டமின்கள் உள்ளன.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

அவை பாலிபினால்கள் எனப்படும் நன்மை பயக்கும் இரசாயனங்கள் நிறைந்தவை.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

இவை சிறந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் நைட்ரிக் ஆக்சைடு (இரத்த நாளங்களை விரிவுபடுத்தும்) மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் திறன் கொண்டவை.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

இருப்பினும், நாம் உண்ணும் சாக்லேட்டில் உள்ள பாலிபினால்களின் செறிவு, இறுதி தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் கோகோ திடமான அளவைப் பொறுத்தது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

பொதுவாக, சாக்லேட், அதிக கோகோ திடப்பொருட்கள், தாதுக்கள் மற்றும் பாலிபினால்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

ஐந்து எளிய யோகா ஆசனங்களை நீங்கள் ஒரு சுவரைப் பயன்படுத்தி பயிற்சி செய்யலாம்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது