வேர்க்கடலை மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது

இரத்த சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

நீரிழிவு நோயின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தைத் தடுக்கிறது

பித்தப்பை கற்களைத் தடுக்கிறது