காலையில் பழங்கள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உடலை நச்சு நீக்குகிறது

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் செரிமான மண்டலத்தை தூண்டுகிறது

எடை இழக்க உதவுகிறது

நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

வயிற்று உப்புசத்தை குறைக்கிறது.

உங்கள் இதயத்தை பலப்படுத்துகிறது